29.03.2016

Hizmet Envanteri

T.C.

MALATYA VALİLİĞİ

İL MÜFTÜLÜĞÜ

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA

NO

HİZMETİN ADIBAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA

SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Dini Soruların Cevaplandırılması

Sözlü, yazılı ve elektronik olarak yapılmaktadır. Sözlü sorular anında cevaplandırılır.

15 Gün

2İhtida İşlemleriDilekçe, 4 adet fotoğraf, yabancı uyruklu ise pasaport örneği

1 Saat

3Aile İrşat Rehberlik Bürosu

Sözlü, yazılı ve Elektronik olarak yapılmaktadır.

Telefonla sorulanlar ile yüz yüze görüşme talepleri anında karşılanır.

5 Gün
4Vekalet Yoluyla Kurban Kesimi

Vekalet yoluyla kurban kestirmek isteyen vatandaşlarımız Başkanlığımızca belirlenen ücreti banka hesabına yatırıp banka dekontunu Müftülüklere ulaştırarak Kurbanlarını kestirebileceklerdir.

30 Dakika
5Cami Devirleri

1. Dilekçe

2. Caminin isim tutanağı

3. Cami devir tutanağı

2 Gün

6

Cami Dersleri

Dilekçe

Haftada en az 2 Saat

7

Dernek, Vakıf, Kurum ve

Kuruluşlardan Vaaz ve Mevlit için

Camilerin Kullanım İzni

Dilekçe2 Gün

 

8

Tarihi Camilerde Film, Fotoğraf Çekim İzni

Dilekçe5 Gün
9

Ulusal TV’lerin tarihi camilerde Mevlit programlarını çekim izni

Dilekçe15 Gün
10

Güneşin doğuşu ve batış vakti öğrenme talepleri

Dilekçe7 Gün
11Cezaevi Din Hizmetleri

Cumhuriyet Başsavcılığının talebi, Mülki İdare Amirinin onayı ile görevlendirme yapılır

7 Gün
12

SHÇEK Bağlı kuruluşlarda Din Hizmetleri

İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden mutabakat, Mülki Amirin onayı ile görevlendirme yapılır

7 Gün
13 Kur'an Kurslarına Öğrenci Kayıt İşlemleri

1. Form dilekçe

2. 2 adet vesikalık fotoğraf

10 Dakika
14

Yaz Kur'an Kurslarına Öğrenci Kayıt İşlemleri

1. Form dilekçe

2. Diploma fotokopisi

10 Dakika
15Kur'an Kursu Açılışı

1. Kurs binasına ait tahsis belgesi,

2. Bina tanıtma formu, (Projesi)

3. Milli Eğitim Müdürlüğü raporu,

4. Sağlık Müdürlüğü raporu,

1 Ay
16Hafızlık Tespit Sınavları (Yılda bir defa) Bölge merkezi olarak tespit edilen İl Müftülüklerinde yapılır)

1. Hafızlık tespit sınavı müracaat dilekçesi

2. 3 adet fotoğraf

3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

1 Hafta

 

17

Camilerde Kur'an Öğretimi Kurslarına Kayıt İşlemleri

Form dilekçe10 Dakika
18Hac Ön Kayıt İşlemleri

1. Form dilekçe,

2. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3. Ön kayıt ücretinin bankaya yatırıldığına dair para dekontu.

30 Dakika
19Hac Kesin Kayıt İşlemleri

1. Form dilekçe,

2. Hac ücretinin tamamının veya taksit miktarının bankaya yatırıldığına dair para dekontu

3. 4x6 ebadında arka fon rengi beyaz olan (3 adet) vesikalık fotoğraf,            4. Geçerlilik süresi en az bir yıl olan Pasaport.

30 Dakika
20Umre kayıt İşlemleri

1. Katılacağı tur tarihi itibariyle geçerlilik süresi en az (1) yıl olan pasaport,

2. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3. 4x6 ebadında arka fon rengi beyaz olan (3 adet) vesikalık fotoğraf,        4. Umre seyahat ücretinin bankaya yatırıldığına dair para dekontu,                   5. Aşı kartı,

6. Umreye yalnız gidecek 45 yaşından küçük bayanlar ile 18 yaşından küçük erkekler için, noterden alınacak muvafakatname ile taahhütname,

7. 45 yaşından küçük bayanlardan eşleriyle birlikte gidecek olanların evlenme cüzdanı fotokopisi, yanında eşi olmayıp birinci derece erkek akrabası ile gidecek olanlardan ise akrabalık belgesi.

30 Dakika
21Cami İnşaatı Başlarken Yapılacak İşlemler

1. Dilekçe,

2. Tapu,

3. İmar izin belgesi,

4. Zemin etüt raporu ve proje

20 Gün
22Cami Derneklerinin İl Dışı Yardım İstekleri için İstenen Belgeler

1. Dilekçe,

2. İl Dernekler Müdürlüğü yardım toplama izin belgesi

3. Yetki belgesi

4. Kaymakamlık üst yazısı

5. İbanlı banka hesap numarası

20 Gün

 

23Cami Yapımı

1. Dilekçe

2. Tasdikli proje

3. Şahıs ile mal sahibinin Noterden tasdikli taahhütname

4. Tapu fotokopisi

5. Arsanın Belediyenin imar planında cami yeri olarak tahsisine dair belge

15 Gün
24Cami Derneklerinden Gelen Yardım Talepleri

1. Keşif Özeti.

2. İnşaat Fotoğrafı.

3. Tapu/Tahsis Belgesi

4. Teşekkülün Hukukî Statüsünü gösteren belge.

5. Teşekkülün faaliyette olduğuna dair belge.

6. İnşaat Ruhsatı veya Onarım Belgesi.

30 Gün
25

Cami ve Kur’an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Dernekleri Yardım

Toplama Müracaat İşlemleri

1. Keşif özeti

2. Tapu veya ruhsat fotokopisi

3. İnşaatın binasının iki cepheden çekilmiş en az iki adet fotoğrafı

4. Valilikten (İl Dernekler Müdürlüğü) alınan yardım toplama izin belgesi

5. Köylerde yapılacak cami için tapu yok ise köy muhtarlığının karar defteri fotokopisi

6. İbanlı banka hesap numarası

7. İnşaatın bağlı bulunduğu Müftülüğe hitaben yazılmış yardım toplama talep dilekçesi

30 Gün
26 Gerçek veya Tüzel Kişilerce (Cami ve Kur’an Kursu Yaptırma Yaşatma Dernekleri vb.) cami yaptırma başvuru işlemleri

1. Cami yeri imar planında ibadet alanı olarak ayrılmış olmalıdır.

2. Cami yapılacak alan 2500 m² den küçük olmamalıdır.                              3. Camii yapacak şahıs veya tüzel kişiler dilekçe ile müracaat edeceklerdir.

4. Cami yapılacak yerin ada, parsel ve Tapusu olacaktır.

5. Cami Derneği tarafından cami yapılacaksa, Cami yapılacağına dair alınan kararın fotokopisi getirilecektir.

6. Köylerde yapılacak cami için Köy Muhtarlığı Karar Alacak ve karar fotokopisi noterden tastık edilerek getirilecektir.

7. İl ve İlçelerde yapılacak camiler için Müftülükçe Valilik ve Kaymakamlık onayı alınacaktır.

30 Gün

4/7

27

Memurun bakmakla yükümlü bulunduğu kişilerin sağlık yardımından yararlanması için S.G.K. kayıt ve aktivasyonun yapılması için müracaatında

Tedavi yardımı beyannamesi15 gün
28Memur Kimliği talebinde

1. Fotoğraf bir adet (son 6 ay içinde çekilmiş 4,5X6,5 ebadında)

2. T.C.Kimlik No, Emekli Sicil No ve Kurum Sicil No'sunu belirtir yazılı beyanı,

15 gün
29Çalışan personelin pasaport talep formu müracaatında

1. Nüfus cüzdan sureti ( Cüzdan seri No. T.C. Kimlik no bulunan ve son on yıl içinde alınmış olan)

2. Pasaport almak istediği kişilerin son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğrafı,

3. Pasaport almak istediği kişilerin adlarını ve yanında yaşadıklarını ve ayrı ayrı pasaport almak istediğini ve daha önce pasaport alıp almadığına ve ikamet adresini beyanına dair yazılı pasaport talep formu (Dilekçesi)

5 gün
30Emekli veya görevden ayrılanların pasaport belgesi müracaatında

1. Emekli veya görevden ayrıldığı tarihteki görev yerini ve en son ikamet adresini ve T.C. Kimlik numarasını belirtir pasaport müracaat belgesi yazılı beyanı,

2. Eşi, kızı veya çocuklarının müracaatında memurun eşi ve çocuğu olduğunu belirtir vukuatlı nüfus kayıt örneği, T. C. Kimlik numarasını belirtir yazılı pasaport talep belgesi beyanı.

5 Gün
31

İlk defa veya yeniden 5510 sayılı Kanunun 4. maddesi birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı işe başlayanların bildirim ve tescili

Sosyal Güvenlik Kurumuna (5510 sayılı Kanun 4 /1 md. (a) bendi uyarınca) "İşe Giriş Bildirgesi"İşe Başlamadan en az 1 gün önce

 

32

İlk defa veya yeniden 5510 sayılı Kanunun 4. maddesi birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı (memur) işe başlayanların bildirim ve tescili

Sosyal Güvenlik Kurumuna (5510 sayılı Kanun 4/1 md. (c) bendi uyarınca) "İşe Giriş Bildirgesi"Başlama tarihinden 10 gün içinde
33

5510 sayılı Kanunun 4. maddesi birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında çalışanların durum değişiklikleri (İstifa, göreve son, sözleşmenin feshi, nakil, kurum dışı nakil, aylıksız izin, askerlik, geçici olarak görevden uzaklaştırma vb)

Sosyal Güvenlik Kurumuna (5510 s. Kanun 4/1 md. (a) ve (c) bendi kapsamında çalışanların durum değişikliği bu durum meydana geldiği tarih itibariyle bildirim belgesi "İşten Çıkış Bildirgesi"10 gün içinde
34

İlk defa veya yeniden 5510 sayılı Kanunun 4. maddesi 1. fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişilerin Genel Sağlık Sigortalısı kapsamına bildirim ve tescili

Sosyal Güvenlik Kurumuna 5510 sayılı Kanunun 4/1 md. (a) ve (c) bendi kapsamında çalışanların aynı Kanunu 60. maddesi kapsamında Genel Sağlık Sigortalısı hak sahipliği MEDULA, MEDULA-e-sgk bildirim ve tescil bildirgesi 10 gün
35

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında çalışanların durum değişiklikleri (İstifa, göreve son, Sözleş menin feshi, nakil, kurum dışı nakil, aylıksız izin, askerlik, geçici olarak görevden uzaklaştırma ve vb.)

5510 sayılı Kanunun 60. maddesi kapsamında genel sağlık sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin durum değişikliğinde, Genel Sağlık Sigortalısı hak sahipliği MEDULA, MEDULA-e-sgk bildirimi menüsünden durum değişikliğinin meydana geldiği tarih 10 gün

 

36

Çalışan personelin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin genel sağlık sigortasına bildirimleri esas olmak üzere kuruma beyanı vermesi

Sigortalının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin genel sağlık sigortasına tesciline ve durum değişikliğinin bildirimine esas "Tedavi Yardım Beyannamesi"nin kuruma verilmesi

10 Gün
37Açıktan atama

1. T.C. Kimlik numarası beyanı

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylanmış sureti

3. KPSS Sonuç Belgesinin aslı veya Kurumca tasdikli sureti,

4. Başkanlıkça verilmiş olan hafızlık belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti,

5. Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,

6. Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

7. sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı

8. Stajyer Vaizlik, Stajyer Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Yeterlik Belgesinin olduğuna dair yazılı beyanı,                   (Bu belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Başkanlık, Müftülükler Veya Eğitim Merkezi Müdürlüklerince tasdik edilebilir)

9. Son bir yıl içinde çekilmiş altı adet vesikalık fotoğraf

10. Öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanların denklik belgesi,

11. Mal bildirim beyannamesi.

10 Gün
38

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvuruların cevaplandırılması

Dilekçe veya e-posta15 Gün
39Cami devirleri

1. Dilekçe

2. Cami isim tutanağı

3. Cami devir tutanağı

2 GÜN
40Cami dersleri

Dilekçe

Haftada en az iki saat

1 SAAT

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İLK MÜRACAAT YERİ : MALATYA MÜFTÜLÜĞÜ             İKİNCİ MÜRACAAT YERİ : MALATYA VALİLİĞİ

İsim                : Ümit ÇİMEN                                                                                 İsim                : Miktat ALAN

Unvanı           : İl Müftüsü                                                                                     Unvanı           : Vali Yardımcısı

Adres             : Mehmet Buyruk Cad. No:71                                                               Adres             : Malatya Valiliği

Telefon          : 0422 371 11 97                                                                     Telefon          :

Faks               : 0422 371 11 96                                                                          Faks               :

e-posta           : malatya@diyanet.gov.tr                                                     e-posta           :