T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Malatya Müftülüğü

12.04.2016

Mustafa Asım YILMAZ (1943-1951)

1924 yılında Malatya'da doğdu. Mahalli medrese tahsillerinden sonra İstanbul'da Külliye'de (Üniversite) öğretimini tamamladı. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye kadar dayanan bir şehadetnamesi bulunuyordu.
 
Çeşitli memuriyetle beraber Şarköy Müftülüğü yaptı. Kendisinden öğrenildiğine göre Milli Mücadele hareketine katılmış ve mücahitlere manevi yönden liderlik yapmıştır.
 
Enver paşayla beraber İttihat ve Terakki Cemiyeti mensuplarıyla çalışan ilim adamları arasında yer aldı.
 
İkinci Dünya harbinden sonra memleketi olan Malatya'ya 1943 yılında dönen Mustafa Asım Hocaefendi 1951'de emekli oluncaya kadar Malatya İl Müftülüğü görevinde bulundu.