T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Malatya Müftülüğü

13.04.2016

M.Halil ÖZAYDIN (1960-1964)

Eski Diyarbakır Müftüsü olan M. Halil ÖZAYDIN 1320 Diyarbakır'ın Mehmedin Mahallesinde doğmuştur. Arapça Kaside-i Bürde ve Banadüs Süheda-yı tahmis eden devrin ulemalarından Muhammed Ubeydullah Efendi'nin oğludur. İlk mektebi Diyarbakır'da ki Şule-i Terakki mektebinde bitren M.Halil ÖZAYDIN daha sonra Rüştiye'yi Askeriye'ye geçmiş ve bu mektebin altıncı sınıfını bitirerek diploma almıştır. Bundan kısa bir müddet sonra mesleki tahsiline başlamış, Diyarbakır'ın büyük alimlerini yetiştiren Hazro ve Silvan medreselerinde okumuştur. Diyarbakır'da müderris H. Abdurrahman efendi, Hazro'da H. Abdullah Feddah efendi gibi devrin büyük alimlerinden feyiz almıştır. Son olarak 1338 yılında silvan Müftüsü Seyyit Abdurrahman efendiden icazet almış ve aynı tarihte Diyarbakır'ın Ulu Camiinde Şafiler imamı olarak meslek hayatına atılmıştır. 1937 yılında Diyarbakır merkez Vaizi, 1939'da Müftülükte fetva Müsevvidi olarak görev yapan M.Halil ÖZAYDIN 1946 yılında da Diyarbakır Müftüsü olarak göreve tanmıştır. Bu görevi 1960 tarihine kadar sürdüren M. Halil ÖZAYDIN 1960 yılında Malatya Müftülüğüne atanmıştır.
 
1960-1964 tarihleri arasında Malatya Müftülüğü yapan M. Halil ÖZAYDIN Tür- Arap ve Fars edebiyatına vakıf olup, Arapça ve Farsçayı anadili gibi bilmektedir.